Vi debiterar inte moms för svenska beställningar. Moms och tull ska betalas vid leverans.

Hur Mycket Veckopeng och Månadspeng Ska Barn Få?

 

Det här är en fråga som du som förälder säkert ställt dig själv flera gånger. I en undersökning som Swedbank och Sparbankerna gjort ihop med Sifo så ställde man den här frågan till 1500 barn och 1 500 föräldrar.

I tabellen nedan hittar du median-nivåer för månadspeng och veckopeng för olika åldrar (2017)

 

Ålder

Månadspeng

Veckopeng

7 år

100 kronor

25 kronor

8 år

110 kronor

25 kronor

9 år

120 kronor

30 kronor

10 år

120 kronor

30 kronor

11 år

150 kronor

35 kronor

12 år

200 kronor

45 kronor

13 år

250 kronor

-

14 år

350 kronor

-

15 år

500 kronor

-

16 år

1000 kronor

-

17 år

1050 kronor

-

 

Lite bra tips om du ger dina barn pengar kan vara att:

  • Försöka undvika ge barnen extra pengar utöver vecko- eller månadspengen. Det kan göra så att barnen lär sig att pengar är en begränsad resurs.

  • Prata om ekonomi med barnen. Månadspengen ska ju räcka en hel månad är det tänkt. Om barnen är äldre kan det vara bra att prata om hur man gör en budget.

  • Låt barnen begå misstag då och då (misstag kan man lära sig från)

 

Om man använder sig av vecko- eller månadspeng kan variera från familj till familj, precis som hur mycket barnen får. Det viktigaste är kanske inte hur mycket vecko- eller månadspeng barn får, utan att de får lära sig värdet av pengar och sparande.

 

Gästblogg av Alexander, grundare av Smartahogtalare.

Labels4Kids